ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category


دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
KSHS 1500.00
1 سال
KSHS 1500.00
1 سال
KSHS 1500.00
1 سال
.net
KSHS 1800.00
1 سال
KSHS 1800.00
1 سال
KSHS 1800.00
1 سال
.org
KSHS 1800.00
1 سال
KSHS 1800.00
1 سال
KSHS 1800.00
1 سال
.biz
KSHS 1500.00
1 سال
KSHS 1500.00
1 سال
KSHS 1500.00
1 سال
.info
KSHS 1500.00
1 سال
KSHS 1500.00
1 سال
KSHS 1500.00
1 سال
.co.ke
KSHS 2300.00
1 سال
KSHS 2300.00
1 سال
KSHS 2300.00
1 سال
.or.ke
KSHS 2300.00
1 سال
KSHS 2300.00
1 سال
KSHS 2300.00
1 سال
.pro
KSHS 2200.00
1 سال
KSHS 2200.00
1 سال
KSHS 2200.00
1 سال
.co
KSHS 3500.00
1 سال
KSHS 3500.00
1 سال
KSHS 3500.00
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains